• Rozpoczynamy rekrutację na studia I stopnia – kierunek Ekonomia oraz studia podyplomowe

  Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. Janusza Chechlińskiego w Łodzi prowadzi rekrutację w Kaliszu i w Łodzi na studia I stopnia – kierunek Ekonomia oraz studia podyplomowe

 • Informacja od Rektora Wyższej Szkoły Finansów i Informatyki

  Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. Janusza Chechlińskiego w Łodzi na kierunku Ekonomia studia I stopnia, zmienia profil kształcenia z ogólnoakademickiego na profil praktyczny.

 • Ulgi podatkowe 2016/2017

  Poniżej przedstawiamy listę przedstawiającą obecnie dostępne ulgi podatkowe.

  • Ulga na Internet – zwrot wydatków poniesionych na korzystanie z sieci (nie więcej niż 760 zł rocznie). W przypadku firm występuje w formie ulgi od przychodu. Możliwa dla formularzy PIT 28, PIT 36, i PIT 37.
  • Ulga z tytułu darowizn na cele pożytku publicznego – odliczenie kwoty darowizny ...
 • "Aktywni Kaliszanie!”. - REKRUTACJA TRWA

  Zapraszamy wszystkich zainteresowanych projektem "Aktywni Kaliszanie!”.

  Celem Projektu „Aktywni Kaliszanie!” jest zwiększenie możliwości zatrudnienia poprzez aktywizację zawodową 96 osób, które ukończyły 30 lat, znajdujących się w gorszej sytuacji na rynku pracy, z terenu Kalisza i powiatu kaliskiego.

  Więcej informacji na stronie http://aktywni.wsfi.edu.pl/

 • Szczęśliwego Nowego Roku 2017

  Wszystkim Naszym Studentom, Przyjaciołom oraz Współpracownikom Życzymy Szczęśliwego Nowego Roku. 

  Wielu sukcesów, odważnych marzeń, mądrych decyzji, satysfakcji, spokoju i pomyślności na cały nadchodzący 2017 rok. Bądźmy Razem w Nowym Roku.

Witaj na naszej stronie

Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. Janusza Chechlińskiego w Łodzi aspiruje do miana uczelni otwartej na nowe wyzwania edukacyjne, promującej idee nowoczesnego nauczania kształcąca na zapotrzebowanie tutejszego rynku pracy.

Podejmuje również działania uprzedzające poprzez prowadzenie badań pilotażowych i określenie europejskich standardów kształcenia oraz wdrożenia ich do procesu dydaktycznego. Pozwala to na ukierunkowanie studenta na sukces, a po ukończeniu studiów, na jego integrację ze społecznością lokalną. Programy studiów w WSFI w Łodzi spełniają wszystkie wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia.

Script logo