"Aktywni Kaliszanie!”. - REKRUTACJA TRWA

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych projektem "Aktywni Kaliszanie!”.

Celem Projektu „Aktywni Kaliszanie!” jest zwiększenie możliwości zatrudnienia poprzez aktywizację zawodową 96 osób, które ukończyły 30 lat, znajdujących się w gorszej sytuacji na rynku pracy, z terenu Kalisza i powiatu kaliskiego.

Więcej informacji na stronie http://aktywni.wsfi.edu.pl/

Script logo