• Slider 5

Dlaczego WSFI w Łodzi?

 

 

 

Dla osób niezdecydowanych podpowiadamy 7 ważnych powodów wyboru WSFI w Łodzi. 

 

 Warto wybrać WSFI w Łodzi bo: 

  1. cechuje nas wysoka jakość nauczania: nasi Wykładowcy to wieloletni pracownicy Uniwersytetu Łódzkiego, Politechniki Łódzkiej, trenerzy Brian Tracy International, dyrektorzy i prezesi przedsiębiorstw oraz praktycy;
  2. przygotowujemy solidnie do zawodu: ściśle współpracujemy z pracodawcami w zakresie programów studiów, jak i praktyk. Uczymy praktycznych umiejętności (np. obsługi programów księgowych itd);
  3. nastawiamy się na elitarność: prowadzimy nieliczne grupy dziekańskie dzięki czemu efektywniej przebiega proces uczenia, kontakt z kadrą profesorską jest ułatwiony, łatwo uzyskać wsparcie i poradę;
  4. wiemy czego uczymy: duża część Wykładowców prowadzi swoje własne biznesy. Na zajęciach dzielą się swoją wiedzą praktyczną oraz pasją prowadzenia działalności gospodarczej. Realizujemy projekty EFS dając setkom osób zatrudnienie. Dzięki WSFI w Łodzi powstało prawie 500 firm dofinansowanych z środków unijnych;
  5. warunki nauczania są bardzo dobre: sale szkoleniowe są na najwyższym poziomie (rzutniki, flipcharty, klimatyzacja, bezpłatne Wi-Fi to standard);
  6. studia u nas nie rujnują: wprowadzamy niskie opłaty, by finanse nie były przeszkodą w studiowaniu;
  7. za nami stoi 22 lat doświadczenia. Bo WSFI to słynna „Szkoła z Jerzego” lub "Chechliński". Nasze mury opuściło tysiące licencjatów.  
Script logo