Kierunki studiów w Kaliszu

  • Ekonomia

    Trzyletnie studia licencjackie stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne) prowadzone w Wydziale Ekonomii w Kaliszu.

Na mocy zezwolenia DSW-3-4003/10/6 wydanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki w Łodzi uruchomiła Wydział Ekonomii w Kaliszu.
Kierunkiem nauczania jest EKONOMIA na specjalnościach:

  • Rachunkowość,
  • Gospodarka i administracja samorządowa,
  • Bankowość i finanse przedsiębiorstw.

Wybór specjalności następuje po trzecim semestrze nauki.
Nauka trwa 6 semestrów (3 lata) w trybach: stacjonarnym i niestacjonarnym.

Językami obcymi są: język angielski i język niemiecki. 

Program studiów realizowany jest dwustopniowo:

  • I etap studiów - nauczanie przedmiotów z zakresu wiedzy podstawowej i ogólnej (3 semestry),
  • II etap studiów - nauka przedmiotów specjalnościowych zgodnie z dokonanym wyborem specjalności, zakończona obroną pracy dyplomowej.

Programy i przedmioty nauczania są zbieżne z programami i przedmiotami nauczania wykładanymi na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego, co stanowi gwarancję kontynuowania studiów II stopnia na tym wydziale na zasadach obowiązujących absolwentów Uniwersytetu Łódzkiego.

 

INFORMACJE I ZAPISY
Kalisz, ul. Widok 96a (budynek IV LO)

telefon: (62) 753 56 53 
telefon: 501 016 529
e-mail: kalisz@wsfi.pl

Godziny przyjęć:
poniedziałek: 9:00 ÷ 17:00,
wtorek, środa, czwartek, piątek: 8:00 ÷ 16:00
we wszystkie soboty września: w godzinach 10:00 ÷ 14:00

Script logo