Kolejna edycja Konkursu Wiedzy Ekonomicznej

Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. J. Chechlińskiego organizuje kolejną edycję Konkursu Wiedzy Ekonomicznej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu Kalisza oraz powiatów: pleszewskiego, ostrowskiego i tureckiego.

Konkurs przeprowadzany jest w dwóch sekcjach: Ekonomii i finansów oraz Rachunkowości.

Eliminacje do Konkursu zostaną przeprowadzone w szkołach ponadgimnazjalnych na początku stycznia 2018 r.

Finał Konkursu  odbędzie się w Wydziale Ekonomii w Kaliszu 2 lutego 2018 r.

Script logo