Kolejna edycja Konkursu Wiedzy Ekonomicznej

Organizujemy kolejną edycję Konkursu Wiedzy Ekonomicznej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu Kalisza, powiatów: kaliskiego, ostrowskiego, pleszewskiego i tureckiego.
Konkurs przeprowadzany jest równolegle w dwóch sekcjach: Sekcja Ekonomii i Finansów, Sekcja Rachunkowości.

Eliminacje do Konkursu zostaną przeprowadzone w szkołach ponadgimnazjalnych na początku stycznia 2018 r.

Regulamin konkursu wiedzy ekonomicznej 2017-2018

Sekcja Ekonomii i Finansów
Etap finałowy
  • Kalisz - Zespół Szkół Ekonomicznych - 8 osób
  • Marszew - Zespół Szkół Przyrodniczo-Politechnicznych CKU - 8 osób
  • Turek - Zespół Szkół Technicznych - 5 osób
  • Pleszew - Zespół Szkół Technicznych - 7 osób
Sekcja Rachunkowości
Etap finałowy
  • Ostrów Wielkopolski - Zespół Szkół Ekonomicznych - 12 osób
  • Kalisz - Zespół Szkół Ekonomicznych - 5 osób
  • Pleszew - Zespół Szkół Technicznych - 6 osób
Script logo