Oferta edukacyjna

Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki kształci na następujących kierunkach:

EKONOMIA (Kalisz):
Studia na tym kierunku pozwalają na uzyskanie gruntownej wiedzy z zakresu ekonomii z nastawieniem na jej praktyczne wykorzystanie. Absolwenci kierunku:

  • uzyskują kompleksową wiedzę z zakresu teorii ekonomii, mikroekonomii, makroekonomii, organizacji i zarządzania, marketingu, analizy finansowej przedsiębiorstw, problemów integracji europejskiej, prawa gospodarczego i cywilnego,
  • nabywają umiejętności rozwiązywania problemów ekonomicznych i podejmowania trafnych decyzji gospodarczych, także z uwzględnieniem psychologicznych aspektów zachowań ludzkich.

ZOBACZ WIĘCEJ

Wzór umowy o pobieranie nauki na kierunku Ekonomia realizowanych: w Wydziale Ekonomii w Kaliszu


EKONOMIA (e-learning):
Studia niestacjonarne (zaoczne) w trybie blended learning. Studia wykorzystują metody i techniki kształcenia na odległość (e-learning), stanowią połączenie kształcenia na platformie edukacyjnej ze spotkaniami na uczelni.

ZOBACZ WIĘCEJ

Wzór umowy o pobieranie nauki na kierunku Ekonomia realizowanych: w trybie e-learningowym

Script logo