• Slider 5

Oferta studiów

ORGANIZACJA STUDIÓW:

Trzyletnie studia licencjackie stacjonarne (dzienne) lub niestacjonarne (zaoczne) z podziałem na 6 semestrów. 

Program realizowany jest dwustopniowo:

  • I etap studiów - nauczanie przedmiotów z zakresu wiedzy podstawowej i ogólnej (2 semestry),
  • II etap studiów - nauka przedmiotów specjalnościowych, zakończona obroną pracy dyplomowej (4 semestry).

Językami obcymi są: język angielski i język niemiecki.

 

Absolwenci uzyskują tytuł licencjata na specjalnościach:

Organizacja i rozwój innowacyjnej firmy
Rachunkowość w biznesie
Menadżer sprzedaży

Script logo