• Slider 5

Opłaty za studia i promocje - Łódź

Oferta studiów

Opłaty za studia: rekrutacja zimowa 2019

 INFORMACJE DOTYCZĄCE PŁATNOŚCI:

PROMOCJA: Nie pobieramy wpisowego !!

 REKRUTACJA luty 2019 Studia stacjonarne
(dzienne)
Studia niestacjonarne
(zaoczne)
Opłata rekrutacyjna 85 zł   85 zł 
I i II rok studiów 320 zł miesięcznie
(3840 zł za rok)
320 zł miesięcznie 
(3840 zł za rok)
III rok studiów 390 zł  miesięcznie 
(płatne 10 miesięcy)
390 zł  miesięcznie 
(płatne 10 miesięcy)
 

Opłaty za otrzymanie dokumentów
                 Lp. Nazwa dokumentu Kwota
                  1 Legitymacja studencka 5 zł
                  2 Indeks 4 zł


Numer konta bankowego:

PKO BP S.A. 1 O/Łódź 80 1020 3352 0000 1102 0010 5684


JUŻ OD PIERWSZEGO SEMESTRU MOŻNA UZYSKAĆ STYPENDIUM SOCJALNE

Obowiązek informacyjny wobec kandydatów na studia I stopnia

Regulamin rekrutacji na rok 2018/2019

Script logo