• Slider 5

Opłaty za studia

 

 

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PŁATNOŚCI:

Ekonomia 
  Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Opłata rekrutacyjna 85 zł 85 zł
I i II rok studiów
(płatne 12 miesięcy)
380 zł  360 zł
III rok studiów
(płatne 10 miesięcy)
450 zł  430 zł
  • - płatność czesnego do 10-tego dnia za dany miesiąc 

Sprawdź aktualne promocje: Łódź lub Kalisz

 

Tutaj opłaty za studia podyplomowe
 

Opłaty za otrzymanie dokumentów
Lp. Nazwa dokumentu Kwota
1 Legitymacja studencka 5 zł
2 Indeks 4 zł


Numery kont bankowych:

PKO BP S.A. 1 O/Łódź 80 1020 3352 0000 1102 0010 5684


Script logo