Opłaty za studia

INFORMACJE DOTYCZĄCE PŁATNOŚCI:

Ekonomia (on-line)
  Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Opłata rekrutacyjna - 85 zł
I i II rok studiów
(płatne 12 miesięcy)
- 200 zł1
300 zł2
III rok studiów
(płatne 10 miesięcy)
- 240 zł1
360 zł2

1 - dotyczy studentów z naborów sprzed roku 2015
2 - dotyczy studentów z naboru na rok akademicki 2015/2016 

Ekonomia (Kalisz)
  Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Opłata rekrutacyjna 85 zł 85 zł
I, II rok studiów
(płatne 12 miesięcy)
380 zł 360 zł
III rok studiów
(płatne 10 miesięcy)
450 zł 430 zł


* - płatność czesnego do 10-tego dnia za dany miesiąc 

Tutaj opłaty za studia podyplomowe
 

Opłaty za otrzymanie dokumentów
Lp. Nazwa dokumentu Kwota
1 Legitymacja studencka 5 zł
2 Indeks 4 zł


Numery kont bankowych:

PKO BP S.A. 1 O/Łódź 80 1020 3352 0000 1102 0010 5684
ING BANK ŚLĄSKI 08 1050 1461 1000 0022 6629 8955

Blankiety opłat za studia można otrzymać w Dziekanacie Wyższej Szkole Finansów i Informatyki lub wydrukować z tej strony internetowej [do pobrania].

Script logo