• Slider 5

Optymalizacja podatkowa dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw

Cel studiów: Celem studiów Optymalizacja podatkowa dla małych i średnich przedsiębiorstw jest przekazanie kompletnej wiedzy dotyczącej zarządzania otoczeniem podatkowym przedsiębiorstw, możliwości legalnego, optymalnego obniżenia zobowiązań podatkowych i parapodatkowych przy uwzględnieniu ryzyka podatkowego.

Dla kogo: Studia podyplomowe Optymalizacja podatkowa dla małych i średnich przedsiębiorstw skierowane są do osób prowadzących własną działalność gospodarczą, zamierzających rozpocząć prowadzenie własnej działalności gospodarczej, zajmujących się zarządzaniem mikro- i małym przedsiębiorstwem, zajmujących się usługowym prowadzeniem ksiąg rachunkowych oraz doradztwem gospodarczym

Program Studiów: 
Liczba godzin: 180 (2 semestry) 
1. Zasady podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej (16h) 
a. Sposoby podejmowania działalności gospodarczej przez osoby fizyczne
b. Podejmowania działalności przez inne podmioty 
c. Prowadzenie działalności gospodarczej w Unii Europejskiej

2. Źródła finansowania działalności MiSP (12h)

3. Umowy w kształtowaniu otoczenia ekonomicznego przedsiębiorców (16h)
a. Umowy spółek
b. Umowy cywilno-prawne (sprzedaż, zlecenie, dzieło, leasing itp.)
c. Umowy o pracę

4. Podstawy prawa podatkowego (24h)
a. Definicja podatku
b. Podatki i ich znaczenie w działalności gospodarczej
- podatki bezpośrednie
- podatki pośrednie
- pozostałe podatki
c. Opodatkowanie różnych form działalności gospodarczej

5. Postępowanie podatkowe (16h)

6. Ubezpieczenia społeczne w działalności gospodarczej (16h)
a. Ubezpieczenia społeczne, zdrowotne obciążające działalność gospodarczą
b. Ubezpieczenia jako koszt działalności przedsiębiorstwa.

7. Optymalizacja obciążeń podatkowych i parapodatkowych (28h)
a. Wpływ podatków na sytuacje finansową przedsiębiorstw
b. Zasady optymalizacji podatkowej
c. Optymalizacja poprzez wybór formy przedsiębiorstwa
d. Optymalizacja poprzez zakład zagraniczny
e. Strategie podatkowe w bieżącej działalności przedsiębiorstwa
f. Pozostałe metody optymalizacji

8. Podstawy rachunkowości, sprawozdawczości podatkowej (20h)
a. Zasady rachunkowości
b. Ewidencja operacji gospodarczych
c. Sprawozdawczość finansowa

9. Uproszczone formy księgowości (16h)
a. Zasady prowadzenia księgi przychodów i rozchodów
b. Ryczałt ewidencjonowany
c. Karta podatkowa

10. Sprawozdawczość podatkowa (16h)
a. Sprawozdawczość w zakresie VAT
b. Sprawozdawczość osób fizycznych
c. Sprawozdawczość osób prawnych

Rekrutacja i informacje organizacyjne:

Informacje o wymogach rekrutacyjnych (link)

 Kontakt:
Łódź, ul. Wróblewskiego 18/801
tel.  501 016 524, 
tel.  42 639 91 10, 
email:  dziekanat@wsfi.pl

Termin składania: 30 września 2019

 

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Opłata: 3 250zł (możliwość rozłożenia na raty)

Script logo