• Slider 5

Rekrutacja

Rekrutacja do Wyższej Szkoły Finansów i Informatyki na rok akademicki 2018/2019

Rekrutacja w Wyższej Szkole Finansów i Informatyki na rok akademicki 2018/2019 odbywa się na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia oraz na studia podyplomowe.

Regulamin rekrutacji na rok 2018-2019

WARUNKI PRZYJĘCIA:
Rekrutacja odbywa się na podstawie świadectwa dojrzałości.

Wymagane dokumenty:

  • świadectwo dojrzałości,
  • podanie na druku Uczelni [pobierz],
  • 3 fotografie o wymiarach 35x45 mm (studia licencjackie), 1 fotografia (studia podyplomowe),
  • kserokopia dowodu osobistego (tylko dla studiów licencjackich),
  • kserokopia wniesienia opłaty rekrutacyjnej (tylko dla studiów licencjackich).

INFORMACJE I ZAPISY:

  • ŁÓDŹ, ul. Narutowicza 7/9 ("Kaskada") (III piętro p. 336) (Uwaga: od 1 sierpnia 2018 roku Siedziba WSFiI będzie przeniesiona na Wróblewskiego 18 lok 801 w Łodzi)
  • KALISZ, ul. Widok 96a (budynek IV LO) 

Szczegółowe dane kontaktowe TUTAJ

PODANIA>

Podanie na studia
Podanie na studia podyplomowe


INFORMACJE DOTYCZĄCE PŁATNOŚCI:

Ekonomia (Łódź)
  Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Opłata rekrutacyjna 85 zł 85 zł
I i II rok studiów
(płatne 12 miesięcy)
380 zł 360 zł
III rok studiów
(płatne 10 miesięcy)
450 zł 430 zł

 

Ekonomia (Kalisz)
  Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Opłata rekrutacyjna 85 zł 85 zł
I, II rok studiów
(płatne 12 miesięcy)
380 zł 360 zł
III rok studiów
(płatne 10 miesięcy)
450 zł 430 zł

* - płatność czesnego do 10-tego dnia za dany miesiąc 

Tutaj opłaty za studia podyplomowe
 

Opłaty za otrzymanie dokumentów
Lp. Nazwa dokumentu Kwota
1 Legitymacja studencka 5 zł
2 Indeks 4 zł


Numery kont bankowych:

PKO BP S.A. 1 O/Łódź 80 1020 3352 0000 1102 0010 5684
ING BANK ŚLĄSKI 08 1050 1461 1000 0022 6629 8955


JUŻ OD PIERWSZEGO SEMESTRU MOŻNA UZYSKAĆ STYPENDIUM SOCJALNE

 Obowiązek informacyjny wobec kandytatów na studia I stopnia

Obowiązek informacyjny wobec kandydatów na studia podyplomowe

Script logo