• Slider 5

Rekrutacja

Rekrutacja na studia I stopnia 
do Wyższej Szkoły Finansów i Informatyki
na rok akademicki 2018/2019

                                                                                                                                    

WARUNKI PRZYJĘCIA:
Rekrutacja odbywa się na podstawie świadectwa dojrzałości.

Wymagane dokumenty:

  • świadectwo dojrzałości,
  • podanie na druku Uczelni [pobierz],
  • 3 fotografie o wymiarach 35x45 mm,
  • kserokopia dowodu osobistego ,
  • kserokopia wniesienia opłaty rekrutacyjnej.

 

INFORMACJE I ZAPISY:


INFORMACJE DOTYCZĄCE CZESNEGO:

                                Łódź           Kalisz

 JUŻ OD PIERWSZEGO SEMESTRU MOŻNA UZYSKAĆ STYPENDIUM SOCJALNE

Obowiązek informacyjny wobec kandydatów na studia I stopnia

Regulamin rekrutacji na rok 2018/2019

Script logo