• Slider 5

Rekrutacja

Rekrutacja na studia I stopnia 
do Wyższej Szkoły Finansów i Informatyki
na rok akademicki 2018/2019

                                                                                                                                    

WARUNKI PRZYJĘCIA:
Rekrutacja odbywa się na podstawie świadectwa dojrzałości.

Wymagane dokumenty:

  • świadectwo dojrzałości,
  • podanie na druku Uczelni [pobierz],
  • 3 fotografie o wymiarach 35x45 mm,
  • kserokopia dowodu osobistego ,
  • kserokopia wniesienia opłaty rekrutacyjnej.

 

INFORMACJE I ZAPISY:

 PODANIA>

Podanie na studia

INFORMACJE DOTYCZĄCE CZESNEGO:

        NIE POBIERAMY WPISOWEGO !!!

                * Koniecznie sprawdź aktualne promocjeŁódź lub Kalisz !!! 

  Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Opłata rekrutacyjna 85 zł 85 zł
I i II rok studiów
(płatne 12 miesięcy)
  380 zł *   360 zł *
III rok studiów
(płatne 10 miesięcy)
450 zł 430 zł

  

Opłaty za otrzymanie dokumentów
Lp. Nazwa dokumentu Kwota
1 Legitymacja studencka 5 zł
2 Indeks 4 zł


Numer konta bankowego:

PKO BP S.A. 1 O/Łódź 80 1020 3352 0000 1102 0010 5684JUŻ OD PIERWSZEGO SEMESTRU MOŻNA UZYSKAĆ STYPENDIUM SOCJALNE

 Obowiązek informacyjny wobec kandytatów na studia I stopnia

Regulamin rekrutacji na rok 2018/2019

Script logo