Rekrutacja

Rekrutacja do Wyższej Szkoły Finansów i Informatyki na rok akademicki 2017/2018

Rekrutacja w Wyższej Szkole Finansów i Informatyki na rok akademicki 2015/2016 odbywa się na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia oraz na studia podyplomowe.

WARUNKI PRZYJĘCIA:
Rekrutacja odbywa się na podstawie świadectwa dojrzałości.

Wymagane dokumenty:

  • świadectwo dojrzałości,
  • podanie na druku Uczelni [pobierz],
  • 3 fotografie o wymiarach 35x45 mm,
  • kserokopia dowodu osobistego,
  • kserokopia wniesienia opłaty rekrutacyjnej.

INFORMACJE I ZAPISY:

  • ŁÓDŹ, ul. Narutowicza 7/9 ("Kaskada") (III piętro p. 336)
  • KALISZ, ul. Widok 96a (budynek IV LO) 

Szczegółowe dane kontaktowe TUTAJ


INFORMACJE DOTYCZĄCE PŁATNOŚCI:

Ekonomia (on-line)
  Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Opłata rekrutacyjna - 85 zł
I i II rok studiów
(płatne 12 miesięcy)
- 300 zł
III rok studiów
(płatne 10 miesięcy)
- 360 zł

 

Ekonomia (Kalisz)
  Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Opłata rekrutacyjna 85 zł 85 zł
I, II rok studiów
(płatne 12 miesięcy)
380 zł 360 zł
III rok studiów
(płatne 10 miesięcy)
450 zł 430 zł

* - płatność czesnego do 10-tego dnia za dany miesiąc 

Tutaj opłaty za studia podyplomowe
 

Opłaty za otrzymanie dokumentów
Lp. Nazwa dokumentu Kwota
1 Legitymacja studencka 5 zł
2 Indeks 4 zł


Numery kont bankowych:

PKO BP S.A. 1 O/Łódź 80 1020 3352 0000 1102 0010 5684
ING BANK ŚLĄSKI 08 1050 1461 1000 0022 6629 8955

Blankiety opłat za studia można otrzymać w Dziekanacie Wyższej Szkole Finansów i Informatyki lub wydrukować z tej strony internetowej [do pobrania].

JUŻ OD PIERWSZEGO SEMESTRU MOŻNA UZYSKAĆ STYPENDIUM SOCJALNE

 

Script logo