• Slider 5
 • Rekrutacja na rok 2018/2019

  Rekrutacja na rok 2018/2019 studiów już trwa! Sprawdź naszą ofertę. 

   

   

 • Kolejna edycja Konkursu Wiedzy Ekonomicznej

  Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. J. Chechlińskiego organizuje kolejną edycję Konkursu Wiedzy Ekonomicznej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu Kalisza oraz powiatów: pleszewskiego, ostrowskiego i tureckiego.

 • Rozpoczynamy rekrutację na studia I stopnia – kierunek Ekonomia oraz studia podyplomowe

  Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. Janusza Chechlińskiego w Łodzi prowadzi rekrutację w Kaliszu i w Łodzi na studia I stopnia – kierunek Ekonomia oraz studia podyplomowe

 • Informacja od Rektora Wyższej Szkoły Finansów i Informatyki

  Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. Janusza Chechlińskiego w Łodzi na kierunku Ekonomia studia I stopnia, zmienia profil kształcenia z ogólnoakademickiego na profil praktyczny.

 • Ulgi podatkowe 2016/2017

  Poniżej przedstawiamy listę przedstawiającą obecnie dostępne ulgi podatkowe.

  • Ulga na Internet – zwrot wydatków poniesionych na korzystanie z sieci (nie więcej niż 760 zł rocznie). W przypadku firm występuje w formie ulgi od przychodu. Możliwa dla formularzy PIT 28, PIT 36, i PIT 37.
  • Ulga z tytułu darowizn na cele pożytku publicznego – odliczenie kwoty darowizny ...

Witaj na naszej stronie

Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. Janusza Chechlińskiego w Łodzi aspiruje do miana uczelni otwartej na nowe wyzwania edukacyjne, promującej idee nowoczesnego nauczania kształcąca na zapotrzebowanie tutejszego rynku pracy.

Podejmuje również działania uprzedzające poprzez prowadzenie badań pilotażowych i określenie europejskich standardów kształcenia oraz wdrożenia ich do procesu dydaktycznego. Pozwala to na ukierunkowanie studenta na sukces, a po ukończeniu studiów, na jego integrację ze społecznością lokalną. Programy studiów w WSFI w Łodzi spełniają wszystkie wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia.

Script logo