• Slider 5

STUDIA: Administracja samorządowa i kształtowanie wizerunku publicznego

Administracja samorządowa
i kształtowanie wizerunku publicznego

 

Praca w strukturach samorządowych to wyzwanie i odpowiedzialność. Działalność w strukturach, czy na rzecz struktur, administracji publicznej wymaga bardzo dobrego przygotowania merytorycznego oraz umiejętności odnalezienia się w sytuacjach formalnych. Niejednokrotnie osoby wybrane w wyborach, pracujące na etatach samorządowych lub sprawujące urząd stają przed koniecznością wygłoszenia wystąpienia publicznego, udzielenia wywiadu, czy wypowiedzenia się dla prasy.

Przygotowana przez Wyższą Szkołę Finansów i Informatyki specjalność Administracja samorządowa i kształtowanie wizerunku publicznego pozwala studentom nabyć i ugruntować wiedzę w zakresie publiczno-prawnych form i procedur działania administracji samorządowej oraz posiąść umiejętności pozwalające efektywnie i profesjonalnie kształtować wizerunek publiczny.

 


Dla kogo:

Administracja samorządowa i kształtowanie wizerunku publicznego to studia dla osób wybranych w wyborach samorządowych, dla pracowników administracji publicznej oraz osób chcących rozwijać swoje kompetencje i umiejętności przydatne w karierze w samorządach.


Możliwości zatrudnienia:

Absolwent specjalności Administracja samorządowa i kształtowanie wizerunku publicznego jest przygotowany do:

- pełnienia funkcji publicznych na szczeblu samorządowym,
- sprawowania mandatu z wyboru społecznego w gminach, powiatach i województwach,
- aspirowanie na stanowiska kierowników w JST


Możliwości zatrudnienia:

Program studiów obejmuje, oprócz przedmiotów ogólnouczelnianych i podstawowych, takie zagadnienia jak:

zarządzanie finansami JST,
podstawy prawa administracyjnego,
zamówienia publiczne,
sposoby radzenia sobie ze stresem,
przygotowanie wystąpień publicznych

Program studiów: Administracja samorządowa i kształtowanie wizerunku publicznego

Zapraszamy do zapisów: Rekrutacja

Script logo