• Slider 5

STUDIA: Organizacja i rozwój innowacyjnej firmy

 

Organizacja i rozwój
innowacyjnej firmy

 

Własny biznes! Któż nie marzył prowadzeniu swojej firmy? Jednakże założenie działalności gospodarczej niesie wiele ryzyk
i niepewności. Studia Organizacja i rozwój innowacyjnej firmy mają dostarczyć praktycznej wiedzy dotyczącej uruchamiania
i prowadzenia biznesu.

Zajęcia w dużej części prowadzone są przez praktyków mających własne przedsiębiorstwa. WSFI współuczestniczyła w założeniu kilkuset mikroprzedsiębiorstw. Nasi eksperci i wykładowcy służyli radą i wsparciem na etapie rejestracji działalności,
jak i pierwszych miesięcy funkcjonowania. Dlatego dzielimy się tą wiedzą z naszymi studentami.

Studenci zdobywają wiedzę w rodzajach prawnych prowadzenia działalności oraz umiejętności rejestracji wybranej formy. Poznają zasady przekuwania pomysłu w model biznesowy oraz pozyskiwania różnorodnych źródeł finansowania.

 

 


Dla kogo:

Organizacja i rozwój innowacyjnej firmy to studia dla przyszłych biznesmenów prowadzących własną działalność gospodarczą. Adresatem są osoby chcące przekuć swój zapał i pracowitość we własną działalność biznesową.


Możliwości zatrudnienia:

Absolwent specjalności Organizacja i rozwój innowacyjnej firmy ma umiejętności pozwalające mu m.in. na:

- prowadzenie własnej działalności biznesowej
- podejmowanie zatrudnienia w przedsiębiorstwach na samodzielnych stanowiskach
- aspirowanie na stanowiska dyrektorów zarządzających w MSP 


Opis przedmiotów:

Program studiów obejmuje, oprócz przedmiotów ogólnouczelnianych i podstawowych, takie zagadnienia jak m.in.:

organizację przedsiębiorstwa,
tworzenie modeli biznesowych,
prowadzenie ewidencji księgowej,
zarządzanie zasobami ludzkimi.

Program studiów: Organizacja i rozwój innowacyjnej firmy

Zapraszamy do zapisów: Rekrutacja

Script logo