Stypendia

Stypendia w Wyższej Szkole Finansów i Informatyki

Student może ubiegać się o pomoc materialną ze środków Funduszu pomocy materialnej WSFiI dla studentów w formie:

  • stypendium socjalnego,
  • stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych,
  • stypendium rektora dla najlepszych studentów.

Szczegółowy regulamin dostępny jest [tutaj]

Załączniki:

Script logo