• Slider 5

Zapytanie ofertowe

Łódź, dnia 07.09.2016 r.

 

Zapytanie o cenę w celu przeprowadzenia rozeznania rynku

W związku z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego, Poddziałanie VIII.3.1. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, pod nazwą NOWA SZANSA NA BIZNES, WSFiI kieruje zapytanie o cenę, w celu rozeznania rynku na zakup usługi określonej pod nazwą:

Przeprowadzenie indywidualnego doradztwa dla Uczestnika Projektu w zakresie zaplanowanej działalności gospodarczej, obejmujące :

  • konsultacje merytoryczne dostosowane do potrzeb Uczestnika Projektu,
  • pomoc Uczestnikowi Projektu w przygotowaniu biznesplanu.

Usługa przewidziana jest w wymiarze 8 godzin/osobę. Usługa realizowana będzie w ramach umowy cywilnoprawnej.

Termin realizacji usługi: wrzesień 2016 r.

Script logo