• Slider 5

Co to jest e-learning?

E-learning, czyli nauczanie „na odległość”, „on-line”, czy „zdalne”, to nowoczesna metoda podnoszenia swoich kwalifikacji.

Pęd życia, obowiązki rodzinne, sprawiają, że co raz trudniej wygospodarować – szczególnie osobom pracującym – czas na uczestnictwo w cyklicznych spotkaniach, zjazdach, gdzie słuchacze spotykają się z wykładowcami, którzy przekazują wiedzę. Dodatkowo nie sprzyja temu występowanie pandemii.

Dlatego rozwiązaniem jest nauczanie zdalne: sposób kształcenia oparty na wykorzystaniu nowoczesnych technologii. Na czym to polega?

Najkrócej ujmując: osoba ucząca się dostaje dostęp do specjalnie przygotowanych materiałów, które pozwalają jej przyswoić określony zakres wiedzy. Odbywa się to pod nadzorem i przy wsparciu wykładowcy określonego przedmiotu.

Cykl nauki realizowany jest na specjalnej platformie dydaktycznej. Platforma ta jest przestrzenią na której są umieszczone materiały dydaktyczne, testy, fora, chaty i inne materiały. Jest też obszarem komunikacji z innymi studentami oraz prowadzącymi zajęcia. Kontakt ten może być synchroniczny (czyli w danym czasie np. chat, wideokonferencja) lub asynchroniczny (czyli poprzez zostawienie wiadomości, rozwiązania zadań, odpowiedzi na forum itd.).

Nauka on-line może odbywać się w trybie całkowicie zdalnym lub mieszanym (tzw. blended-learning), który uwzględnia spotkania tradycyjne (w realu) z wykładowcami. W Polsce Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zezwala na realizację studiów on-line w systemie blended-learning: ok. 50% zajęć powinno być realizowanych tradycyjnie.

Dyplom uzyskany na zakończenie studiów e-learningowych jest identyczny z dyplomem studiów realizowanych w trybie niestacjonarnym.

Zalety studiów e-learningowych:
- bezpieczny sposób studiowania w dobie pandemii,
- oszczędność czasu i pieniędzy,
- nauka we własnym tempie,
- minimalizacja liczby zjazdów tradycyjnych,
- łatwiejsze powiązanie studiów z innymi obowiązkami,
- można studiować w każdym miejscu (ławka w parku, łódka na jeziorze) i o każdej porze dnia
   (nawet w środku nocy),
- dyplom niczym się nie różni od dyplomu studiów tradycyjnych (nie zaznacza się sposobu studiowania),

Script logo