• Slider 5

Doskonale przygotowane materiały dydaktyczne na studiach on-line!

Jedną z najważniejszych rzeczy, która jest potrzebna do prowadzenia studiów w e-learningu jest baza odpowiednich materiałów przygotowanych dla studentów. Muszą one być:

- dostosowane do zdalnego nauczania,
- kompleksowe, obejmujące wszystkie zagadnienia z przedmiotu,
- zharmonizowane między przedmiotami dla całego toku studiów,
- dostępne dla studentów,
- sprawdzone.

My nasze pomoce naukowo-dydaktyczne tworzyliśmy ponad 3 lata w ramach projektu współfinansowanego z EFS. Setki godzin grono ekspertów, metodyków zdalnego nauczania, informatyków oraz polonistów pracowało nad tym, byście mogli korzystać z najlepszego kontentu do studiowania ekonomii!!
A dzięki temu możecie skończyć wartościowe studia.
A o to przecież chodzi :)

 

Script logo