• Slider 5

 

Z radością informujemy, że Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki
otrzymała na lata 2021-2027
Kartę Erasmusa ECHE: ERASMUS CHARTER FOR HIGHER EDUCATION! 

Karta Erasmusa dla szkolnictwa wyższego (ECHE) określa ogólne ramy jakości działań, jakie instytucja szkolnictwa wyższego może przeprowadzić w ramach programu Erasmus+. Posiadanie karty ECHE jest warunkiem, jaki muszą spełnić wszystkie instytucje szkolnictwa wyższego z państw biorących udział w programie, które pragną uczestniczyć w realizowanych w ramach programu projektach z zakresu mobilności edukacyjnej osób lub polegających na współpracy na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk.

 

 

 

 

 

Script logo