• Slider 5

Informacja od Rektora Wyższej Szkoły Finansów i Informatyki

Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. Janusza Chechlińskiego w Łodzi na kierunku Ekonomia studia I stopnia, zmienia profil kształcenia z ogólnoakademickiego na profil praktyczny. Zmiana dotyczy studentów rozpoczynających cykl kształcenia od roku akademickiego 2017/2018. Studenci, którzy rozpoczęli studia I stopnia na kierunku Ekonomia o profilu ogólnoakademickim studiują według dotychczasowego programu kształcenia do końca okresu przewidzianego w programie i planie studiów.

Script logo