• Slider 5

KURSY MATURALNE ROCZNE

KURSY MATURALNE
ROCZNE!!

Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki w Łodzi zaprasza na kursy dedykowane uczniom przygotowującym się do matury. To najlepszy sposób na zagwarantowanie dobrego wyniku na egzaminie dojrzałości. Zapewniamy najwyższą jakość nauczania, sympatyczną atmosferę i wysoki standard sal lekcyjnych. 

Oferujemy zajęcia z przedmiotów:

matematyka, fizyka, chemia, biologia, historia, WOS, geografia, j.polski

Każdy kurs obejmuje 90 godzin lekcyjnych zajęć dydaktycznych i 6 godzin konsultacji na grupę. Łącznie 96 godzin zajęć. Nauka trwa 2 semestry. 

Przygotowujemy maturzystów aspirujących na wszystkie typy studiów: medyczne, humanistyczne, techniczne, itd. Matura to przepustka do dorosłego, zawodowego życia, a bardzo dobrej jakości kursy to silne wsparcie w osiągnięciu indywidualnych sukcesów. 


KADRA:
Kadra nauczycielska realizująca kursy maturalne w WSFI to wysokiej klasy dydaktycy, mający wieloletnie doświadczenie w przygotowywaniu uczniów do matury. To pracownicy łódzkich szkół średnich lub uczelni wyższych. Nasze grono pedagogiczne obejmuje egzaminatorów nowej matury oraz osoby w stopniu naukowym doktora w swojej dziedzinie. Zajęcia prowadzone są zgodnie z autorskimi programami, w oparciu o wieloletnie doświadczenie pedagogiczne.
Współpracujemy także z psychologiem, który będzie prowadził zajęcia z radzenia sobie ze stresem. 


INFORMACJE ORGANIZACYJNE:
Kurs jest prowadzony w siedzibie WSFI: Łódź, Wróblewskiego 18 (8 piętro) w multimedialnych, klimatyzowanych salach. Rozpoczęcie kolejnych kursów planowane jest od końca września do końca października 2019 i trwają do końca kwietnia 2020r. Zajęcia odbywają się w blokach po 3 godziny lekcyjne raz w tygodniu. Łącznie 30 spotkań. Zajęcia w dni powszednie rozpoczynają się po godzinie 16.00 lub w grupach weekendowych. 


TERMINY WYBRANYCH KURSÓW:
matematyka zaawansowana: czwartek od 17.00

(matematyk, wieloletnie doświadczenie dydaktyczne w przygotowaniu do matury w liceum ogólnokształcącym)

matematyka poziom podstawowy: sobota 11.30
(matematyk, wieloletnie doświadczenie dydaktyczne w przygotowaniu do matury)

geografia: piątek od 16:30 
(mgr, nauczyciel dyplomowany, egzaminator nowej matury)

fizyka: sobota od 14:10
(mgr, nauczyciel dyplomowany, ceniony nauczyciel liceach ogólnokształcących, trener na kursach maturalnych)

chemia: grupa we wtorek od 16:00 lub grupa w sobotę od 9:00 
(mgr, doktorantka na wydziale chemii, wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu kursów maturalnych)

język polski: środa od 16:00 
(mgr, nauczyciel języka polskiego, nauczyciel dyplomowany, egzaminator maturalny z języka polskiego)

historia: poniedziałek od 18.30 
(dr historii, nauczyciel w szkole średniej i wykładowca szkół wyższych)

WOS: wtorek od 18:30 
(dr historii, nauczyciel w szkole średniej i wykładowca szkół wyższych)


KOSZT KURSU:
Koszt kursu za semestr wynosi 630zł. 
Istnieje możliwość płatności ratalnej. 


GWARANCJA:
Jesteśmy pewni jakości naszych kursów dlatego oferujemy gwarancję pełnego zwrotu kosztów kursu w przypadku nie zdania matury.
Warunkiem gwarancji jest uczestnictwo kursanta w 90% zajęć dydaktycznych (czyli 81 godzinach lekcyjnych) oraz zaliczenie wszystkich testów przeprowadzanych w trakcie trwania kursu. 
Nam zależy na Waszym sukcesie. I dlatego starannie dobieramy kadrę i prowadzimy ewaluację zajęć. 


DODATKOWE KORZYŚCI:
- możliwość udziału w zajęciach radzenia sobie ze stresem 
- bon uprawniający do 10% rabatu w opłacie czesnego przez 12 miesięcy przy kontynuacji nauki na studiach w WSFI !! (Ale oczywiście wspieramy kursantów w dostaniu się do KAŻDEJ SZKOŁY WYŻSZEJ!!) 


ZAPISY: 
Zapisy przyjmowane są:

A/ telefonicznie: 42 639 91 10

B/ mailowo: dziekanat@wsfi.pl
   Wystarczy w mailu podać:
   - imię i nazwisko,
   - numer telefonu kontaktowego,
   - wybrane przedmiot/przedmioty maturalne
   - deklarację czy płatność będzie jednorazowa czy ratalna.
   W mailu zwrotnym przekażemy informację o terminach zajęć i kwocie wpłaty, którą należy dokonać. 

C/ osobiście: w Dziekanacie WSFI w Łodzi: Wróblewskiego 18 pok 801.
                  poniedziałek-wtorek godz. 10-16.30
                   środa-piątek godz. 10-18

                   sobota godz 10-14.30

Rezerwacja miejsca następuje od chwili wpłynięcia opłaty na konto bankowe WSFI. 
Numer konta bankowego: 80 1020 3352 0000 1102 0010 5684
Tytuł przelewu: Imię i nazwisko, kurs

Wszelkich informacji udzielamy:
tel: 42 639 91 10 lub 501 016 524 
mail: dziekanat@wsfi.pl  

Script logo