• Slider 5

O nas

O Wyższej Szkole Finansów i Informatyki

Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. Janusza Chechlińskiego w Łodzi jest uczelnią założoną w roku 1997 przez:

 • Bank PBG SA,
 • Bank Przemysłowo-Handlowy SA.
 • Powszechny Bank Kredytowy SA.

i wpisaną do rejestru uczelni niepublicznych pod pozycją 116.


Kadrę naukową Uczelni stanowią doświadczeni pracownicy naukowo-dydaktyczni:

 • Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego,
 • Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego,
 • Katedry Informatyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej

oraz wybitni praktycy bankowi i ubezpieczeniowi.

Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. Janusza Chechlińskiego posiada wydziały zamiejscowe:

 • Wydział Ekonomii w Kaliszu

W Wyższej Szkoły Finansów i Informatyki prowadzone są także studia podyplomowe.

W Uczelni funkcjonuje:

 • Biblioteka i czytelnia
 • Bufet

Prowadzona jest także własna działalność wydawnicza Uczelni.

W Wyższej Szkole Finansów i Informatyki działają:

 • Samorząd Studencki

Dla wykonywania ekspertyz dla miasta i przemysłu Uczelnia przygotowana jest do:

 • analizy finansowej,
 • działalności gospodarczej,rachunku efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych, biznesów, wniosków kredytowych,
 • gospodarki budżetowej i podatkowej,
 • ekspertyz i kalkulacji w zakresie ubezpieczeń gospodarczych i społecznych.Script logo