• Slider 5

OFERTA STUDIÓW Licencjat

Oferta studiów

WSFI oferuje wysokiej jakości studia licencjackie, cieszące się od ponad 20 lat niesłabnącą popularnością.
Koncentrujemy się na domenie nauk ekonomicznych i społecznych. Co roku rozszerzamy i udoskonalamy naszą ofertę, by nasi absolwenci z dumą przedstawiali dyplom Uczelni pracodawcom. 
Naszą ambicją jest powiązanie nauki z przekazywaniem praktycznej wiedzy. Dlatego w ramach studiów kładziemy nacisk na zajęcia laboratoryjne i warsztatowe, z wykorzystaniem oprogramowania komputerowego stosowanego w przedsiębiorstwach.
Współpracujemy ściśle z pracodawcami, korzystając z ich zaangażowania przy realizacji programów studiów oraz praktyk.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszych wydziałów: 

Wydział w Łodzi 

studia niestacjonarne

Wydział w Kaliszu

studia niestacjonarne i stacjonarne

 

 

UWAGA: Uczelnia jest gotowa na problemy związane z COVID-19.
WSFI zapewnia wspomagające materiały dydaktyczne
oraz wykłady w systemie on-line

SYLWETKA ABSOLWENTA KIERUNKU EKONOMIA:

Absolwent kierunku ekonomia w WSFI uzyska gruntowną wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych oraz nauk o zarządzaniu i jakości pozwalających na zrozumienie prawidłowości występujących we współczesnych gospodarkach, a także na poznanie metod ilościowych i posługiwanie się nimi w rozwiązywaniu praktycznych problemów ekonomicznych i zarządczych. Podstawy teoretyczne oraz zdobyte umiejętności zapewnią podejmowanie racjonalnych decyzji ekonomicznych, finansowych i  zarządczych pożądanych w miejscach pracy oraz w indywidualnej działalności gospodarczej.  Większość przedmiotów w programie studiów została ukierunkowana na zdobywanie umiejętności praktycznych
i kompetencji społecznych.

Absolwent kierunku ekonomia może podjąć pracę w jednostkach samorządowych, przedsiębiorstwach o różnym profilu działalności, instytucjach finansowych na stanowiskach analitycznych, kierowniczych, specjalisty ds. sprzedaży, ekspertów ds. podatkowych i finansowych oraz controllingu i zarządzania personelem. Ponadto jest przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w sektorze MSP.

Absolwent studiów ekonomicznych pierwszego stopnia może kontynuować naukę na drugim stopniu studiów, których wymagania wstępne przewidują osiągnięcie efektów i kompetencji na pierwszym stopniu. Ponadto może dokształcać się na studiach podyplomowych i kursach podwyższających kwalifikacje i konkurencyjność na rynku pracy.

 

ORGANIZACJA STUDIÓW:

Trzyletnie studia licencjackie stacjonarne (dzienne) lub niestacjonarne (zaoczne) z podziałem na 6 semestrów. 

Program realizowany jest dwustopniowo:

  • I etap studiów - nauczanie przedmiotów z zakresu wiedzy podstawowej i ogólnej (2 semestry),
  • II etap studiów - nauka przedmiotów specjalnościowych, zakończona obroną pracy dyplomowej (4 semestry).

Językami obcymi są: język angielski i język niemiecki.

Szczegóły REKRUTACJI

 Wsparcie osób niepełnosprawnych w procesie kształcenia.

Script logo