• Slider 5

Oferta studiów On-Line

Studia e-learningowe na WSFI z ekonomii
to prawdopodobnie najlepsza
oferta on-line z tego kierunku 
w Polsce środkowej.  

 

Trzyletnie studia licencjackie niestacjonarne (zaoczne) z podziałem na 6 semestrów. 

Program realizowany jest dwustopniowo:

  • I etap studiów - nauczanie przedmiotów z zakresu wiedzy podstawowej i ogólnej (2 semestry),
  • II etap studiów - nauka przedmiotów specjalnościowych, zakończona obroną pracy dyplomowej (4 semestry).

Językiem obcym jest język angielski.

Studia realizowane są w systemie blended-learning zgodnie z wytycznymi dotyczącymi kształcenia na odległość wskazanymi w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018r. System blended-learning oznacza, że przedmioty wchodzące w program studiów podzielone są na te realizowane tradycyjnie oraz te wykorzystujące technologię kształcenia na odległość.

Studia, zgodnie z istniejącymi przepisami, realizowane są w systemie blended-learning. Oznacza to, że część przedmiotów prowadzonych jest na platformie e-learningowej, zaś pozostałe - przede wszystkim zajęcia praktyczne i warsztatowe - odbywają się tradycyjnie m.in. w laboratoriach komputerowych. 

Script logo