• Slider 5

Organizacja zajęć On-Line

Studenci realizują program studiów na platformie internetowej oraz na spotkaniach tradycyjnych, czyli w systemie tzw. blended-learning. Organizacja zajęć jest zgodna z przepisami i wytycznymi ustalonymi przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Zajęcia on-line realizowane są na dedykowanej platformie WSFI do zdalnego nauczania pozwalającej na synchroniczną i asynchroniczną interakcję z prowadzącym zajęcia. Na tej platformie znajdują się najwyższej klasy materiały dydaktyczne przygotowane przez ekspertów z poszczególnych dziedzin, pracujących pod nadzorem metodyków zdalnego nauczania. Materiały te są przygotowane w sposób maksymalnie ułatwiający przyswajanie wiedzy. Dodatkowo każdy przedmiot prowadzony jest przez nauczyciela akademickiego, z którym można wyjaśnić wątpliwości, podyskutować na forach czy też spotkać się na chat lub w trakcie transmisji na żywo.

Na pierwszym zjeździe na studiach przeprowadzane są m.in. warsztaty z nauki korzystania z platformy zdalnego nauczania, tak by każdy ze studentów nabył umiejętność efektywnej nauki w systemie e-learningowym.

W dwóch pierwszych semestrach nauki, gdy wykładane są treści ogólnokierunkowe, dominują zajęcia realizowane w trybie „na odległość”. Liczba zjazdów tradycyjnych w pierwszym roku studiów ograniczona jest do niezbędnego minimum i planowana jest na 3-4 w semestrze. Zjazdy będą w pierwszym semestrze odbywały się na Wydziale w Kaliszu, zaś od 2 semestru planowane jest przeniesienie ich do Łodzi. 

Wejście przedmiotów specjalnościowych od trzeciego semestru wiąże się ze zwiększeniem liczby spotkań tradycyjnych, gdyż realizowane są warsztaty oraz laboratoria (np. z księgowymi programami komputerowymi). 

Wykładanie poszczególnych przedmiotów odbywa się odmiennie niż ma to miejsce na studiach tradycyjnych. Studenci na początku semestru nie rozpoczynają nauki wszystkich przedmiotów i nie ciągną ich studiowania przez cały semestr. Uruchamianych jest tylko część przedmiotów, mniej więcej połowę przewidzianych programem studiów na dany semestr, i ich nauka jest odbywa się przez ok 8-10 tygodni. Po zakończeniu przedmiotu rozpoczyna się następny, który trwa do końca semestru. Czyli mniej przedmiotów na raz, ale bardziej intensywnie. Pozwala to efektywniejszą naukę: nie zapomina się treści po kilku miesiącach.

Na studiach tradycyjnych i e-learningowych realizowany jest ten sam program studiów.

Script logo