• Slider 5

Polska Komisja Akredytacyjna

Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej
w Uchwale Nr 127/2021
z dnia 25 lutego 2021 r.
wydało ocenę 

POZYTYWNĄ  

w zakresie oceny programowej na kierunku "EKONOMIA"
studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym 
prowadzonym przez Wyższą Szkołę Finansów i Informatyki
na Wydziale Ekonomii w Kaliszu.

 We wszystkich 8 ocenianych kryteriach nasza Uczelnia uzyskała notę pozytywną. 

Script logo