• Slider 5

Rekrutacja, Opłaty, PROMOCJE

REKRUTACJA:

 
Rekrutacja On-Line

 

 

Dodatkowe wymagane są dokumenty:

  • świadectwo dojrzałości,
  • formularz rekrutacyjny (należy przejść Rekrutacji on-line, po jej zakończeniu wydrukować stworzony formularz),
  • 2 fotografie o wymiarach 35x45 mm (jedna elektroniczna, format jpg),
  • dowód osobisty (do wglądu),
  • kserokopia wniesienia opłaty rekrutacyjnej i wpisowej,
  • wniosek o wydanie legitymacji studenckiej [pobierz].


Dokumenty te należy złożyć osobiście lub przesłać listem poleconym:

WSFI 93-578 Łódź, ul. Wróblewskiego 18/801 (8 piętro, "Urbanica"),
           tel: 42 639 91 10501 24 87 81, e-mail: dziekanat@wsfi.pl 
można także przesłać skan podpisanych dokumentów
(oryginały należy dostarczyć osobiście lub listem poleconym w terminie 14 dni).

 

WARUNKI PRZYJĘCIA:
Rekrutacja odbywa się na podstawie świadectwa dojrzałości.

 

KOSZTY REKRUTACJI:

85zł - opłata rekrutacyjna 
350zł - wpisowe (Promocja!! Wpisowe 0zł do 15 listopada 2021r.) 

Opłatę rekrutacyjną prosimy wpłacać na konto:
PKO BP S.A. 1 O/Łódź 80 1020 3352 0000 1102 0010 5684  

CZESNE:

Czesne jest jednolite dla wszystkich specjalności!

 

REKRUTACJA 2020/2021

CZESNE 
(
studia on-line)

I rok studiów  350 zł miesięcznie
(płatne 12 miesięcy)
II rok studiów 385 zł miesięcznie
(płatne 12 miesięcy)
III rok studiów 475 zł miesięcznie
(płatne 10 miesięcy)

 

 

Script logo