• Slider 5

Oferta studiów 
tradycyjnych

(sprawdź!)

Oferta studiów 
on-line

(sprawdź!)

РЕКРУТАЦІЯ

 

Rekrutacja na studia I stopnia 
do Wyższej Szkoły Finansów i Informatyki 
na rok akademicki 2021/2022

                                                                                                                                    

WARUNKI PRZYJĘCIA:
Rekrutacja odbywa się na podstawie świadectwa dojrzałości.

Wymagane dokumenty:

  • świadectwo dojrzałości,
  • formularz rekrutacyjny (należy przejść Rekrutacji on-line, po jej zakończeniu wydrukować stworzony formularz),
  • 2 fotografie o wymiarach 35x45 mm (jedna elektroniczna, format jpg),
  • dowód osobisty (do wglądu),
  • kserokopia wniesienia opłaty rekrutacyjnej i wpisowej,
  • wniosek o wydanie legitymacji studenckiej [pobierz].

 

 
REKRUTACJA On-Line

INFORMACJE DODATKOWE:

Dokumenty należy składać osobiście lub przesłać listem poleconym:

ŁÓDŹ, 93-587 ul. Wróblewskiego 18/801 (8 piętro, "Urbanica"), tel: 42 639 91 10, 501 24 87 81, e-mail: dziekanat@wsfi.pl 
KALISZ, 62-800 ul. Widok 96a (budynek IV LO), tel: 62 753 56 53, e-mail: kalisz@wsfi.pl 

można także przesłać skan podpisanych dokumentów
(oryginały należy dostarczyć osobiście lub listem poleconym w terminie 14 dni).

KOSZTY REKRUTACJI:

85zł - opłata rekrutacyjna 
350zł - wpisowe (Promocja!! Wpisowe 0zł do 15 listopada 2021r.) 

Opłatę rekrutacyjną prosimy wpłacać na konto:
PKO BP S.A. 1 O/Łódź 80 1020 3352 0000 1102 0010 5684 

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE CZESNEGO:

Czesne za studia tradycyjne jest w tej samej wysokości dla studentów stacjonarnych (dziennych) i niestacjonarnych (zaocznych):  
Jest jednolite dla wszystkich specjalności!

 

REKRUTACJA 2021/2022 CZESNE zajęcia tradycyjne
[stacjonarne i niestacjonarne]

CZESNE
(
studia on-line)

I rok studiów  350 zł miesięcznie
(płatne 12 miesięcy)
350 zł miesięcznie
(płatne 12 miesięcy)
II rok studiów 375 zł miesięcznie
(płatne 12 miesięcy)
385 zł miesięcznie
(płatne 12 miesięcy)
III rok studiów 450 zł miesięcznie
(płatne 10 miesięcy)
475 zł miesięcznie
(płatne 10 miesięcy)

 

JUŻ OD PIERWSZEGO SEMESTRU MOŻNA UZYSKAĆ STYPENDIUM SOCJALNE

Obowiązek informacyjny wobec kandydatów na studia I stopnia

Regulamin rekrutacji na rok 2021/2022

Zarządzenie o rekrutacji w Kaliszu

Zarządzenie o rekrutacji w Łodzi

Script logo