• Slider 5
 • Informacja od Rektora Wyższej Szkoły Finansów i Informatyki

  Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. Janusza Chechlińskiego w Łodzi na kierunku Ekonomia studia I stopnia, zmienia profil kształcenia z ogólnoakademickiego na profil praktyczny.

 • Ulgi podatkowe 2016/2017

  Poniżej przedstawiamy listę przedstawiającą obecnie dostępne ulgi podatkowe.

  • Ulga na Internet – zwrot wydatków poniesionych na korzystanie z sieci (nie więcej niż 760 zł rocznie). W przypadku firm występuje w formie ulgi od przychodu. Możliwa dla formularzy PIT 28, PIT 36, i PIT 37.
  • Ulga z tytułu darowizn na cele pożytku publicznego – odliczenie kwoty darowizny ...
 • Projekt „Srebrna gospodarka szansą dla Ciebie” - szkolenia i staże w Łodzi

  Projekt „Srebrna gospodarka szansą dla Ciebie” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej VIII Zatrudnienie, Działanie VIII.2 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia, Poddziałanie VIII.2.1. Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia.

 • Ostatnie wolne miejsca - "Kadry i płace"

  Ostatnie miejsca na studiach podyplomowych "Kadry i płace" w Kaliszu.
  Zajęcia od listopada dla tegorocznych absolwentów WSFiI rabat 20%.

  Więcej informacji pod adresem http://www.wsfi.edu.pl/kadry-i-place-w-praktyce.html

 • Inauguracja roku akademickiego 2016/2017 w Kaliszu

  Jak co roku, jest to dla nas wytężony czas pracy ale już wszystko gotowe. Tegoroczna inauguracja roku akademickiego 2016/2017 odbędzie się na Wydziale w Kaliszu w dniu 8.10.2016 o godz.9.30

  Więcej informacji udzielamy telefonicznie. Zapraszamy!

Witaj na naszej stronie

Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. Janusza Chechlińskiego w Łodzi aspiruje do miana uczelni otwartej na nowe wyzwania edukacyjne, promującej idee nowoczesnego nauczania kształcąca na zapotrzebowanie tutejszego rynku pracy.

Podejmuje również działania uprzedzające poprzez prowadzenie badań pilotażowych i określenie europejskich standardów kształcenia oraz wdrożenia ich do procesu dydaktycznego. Pozwala to na ukierunkowanie studenta na sukces, a po ukończeniu studiów, na jego integrację ze społecznością lokalną. Programy studiów w WSFI w Łodzi spełniają wszystkie wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia.

Script logo