• Slider 5
 • Projekt "Nowa szansa na biznes"

  Projekt „Nowa szansa na biznes” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na latach 2014-2020 – poddziałanie 8.3.1. Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych. Celem Projektu „Nowa szansa na biznes” jest wzrost liczby przedsiębiorstw poprzez zwiększenie poziomu samozatrudnienia.

  Dowiedz się więcej pod adresem http://nowaszansanabiznes.wsfi.edu.pl/

 • Rozpoczęliśmy nabór na studia podyplomowe w roku akademickim 2017/2018

  Przedstawiamy ofertę planowanych studiów podyplomowych, rozpoczynających się od semestru zimowego roku akademickiego 2017/2018. Informacje o kierunkach znajdują się na stronie http://www.wsfi.edu.pl/studia-podyplomowe.html 
  Mają Państwo do wyboru kierunki:

  • Akademia trenerów biznesu
  • Coaching i mentoring dla praktyków zarządzania
  • Komunikacja i zarządzanie emocjami w biznesie
  • Kształtowanie wizerunku publicznego. Prezentacje i wystąpienia publiczne
  • Optymalizacja podatkowa dla małych i średnich przedsiębiorstw

   
  Szczegółoych informacji udziela: 

  Kalisz, ul. Widok 96 A
  Kontakt: p. Monika Laskowska,
  tel. 62 753 56 53,
  email: studiapodyplomowe@wsfi.pl

  Łódź, ul. Narutowicza 7/9 pok. 336, p. III
  Kontakt: p. Danuta Bilska,
  te. 42 639 91 10,
  email: studiapodyplomowe@wsfi.pl

   

 • Konkures - ABB IT Challenge

  Czy słyszeliście już o ABB IT Challenge – corocznym konkursie organizowanym przez Centrum Systemów Informatycznych ABB (ISDC)? Jeśli chcesz stworzyć i zaprezentować sprytne rozwiązania z dziedziny IT, które poprawią jakość naszego życia wejdź na stronę http://itchallenge.pl/

Witaj na naszej stronie

Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. Janusza Chechlińskiego w Łodzi aspiruje do miana uczelni otwartej na nowe wyzwania edukacyjne, promującej idee nowoczesnego nauczania kształcąca na zapotrzebowanie tutejszego rynku pracy.

Podejmuje również działania uprzedzające poprzez prowadzenie badań pilotażowych i określenie europejskich standardów kształcenia oraz wdrożenia ich do procesu dydaktycznego. Pozwala to na ukierunkowanie studenta na sukces, a po ukończeniu studiów, na jego integrację ze społecznością lokalną. Programy studiów w WSFI w Łodzi spełniają wszystkie wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia.

Script logo