• Slider 5
  • Konkures - ABB IT Challenge

    Czy słyszeliście już o ABB IT Challenge – corocznym konkursie organizowanym przez Centrum Systemów Informatycznych ABB (ISDC)? Jeśli chcesz stworzyć i zaprezentować sprytne rozwiązania z dziedziny IT, które poprawią jakość naszego życia wejdź na stronę http://itchallenge.pl/

Witaj na naszej stronie

Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. Janusza Chechlińskiego w Łodzi aspiruje do miana uczelni otwartej na nowe wyzwania edukacyjne, promującej idee nowoczesnego nauczania kształcąca na zapotrzebowanie tutejszego rynku pracy.

Podejmuje również działania uprzedzające poprzez prowadzenie badań pilotażowych i określenie europejskich standardów kształcenia oraz wdrożenia ich do procesu dydaktycznego. Pozwala to na ukierunkowanie studenta na sukces, a po ukończeniu studiów, na jego integrację ze społecznością lokalną. Programy studiów w WSFI w Łodzi spełniają wszystkie wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia.

Script logo