• Slider 5
 • Rekrutacja na rok 2018/2019

  Rekrutacja na rok 2018/2019 studiów już trwa! Sprawdź naszą ofertę. 

   

   

 • Kolejna edycja Konkursu Wiedzy Ekonomicznej

  Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. J. Chechlińskiego organizuje kolejną edycję Konkursu Wiedzy Ekonomicznej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu Kalisza oraz powiatów: pleszewskiego, ostrowskiego i tureckiego.

 • Informacja od Rektora Wyższej Szkoły Finansów i Informatyki

  Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. Janusza Chechlińskiego w Łodzi na kierunku Ekonomia studia I stopnia, zmienia profil kształcenia z ogólnoakademickiego na profil praktyczny.

 • Ulgi podatkowe 2016/2017

  Poniżej przedstawiamy listę przedstawiającą obecnie dostępne ulgi podatkowe.

  • Ulga na Internet – zwrot wydatków poniesionych na korzystanie z sieci (nie więcej niż 760 zł rocznie). W przypadku firm występuje w formie ulgi od przychodu. Możliwa dla formularzy PIT 28, PIT 36, i PIT 37.
  • Ulga z tytułu darowizn na cele pożytku publicznego – odliczenie kwoty darowizny ...
 • Projekt „Srebrna gospodarka szansą dla Ciebie” - szkolenia i staże w Łodzi

  Projekt „Srebrna gospodarka szansą dla Ciebie” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej VIII Zatrudnienie, Działanie VIII.2 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia, Poddziałanie VIII.2.1. Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia.

Witaj na naszej stronie

Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. Janusza Chechlińskiego w Łodzi aspiruje do miana uczelni otwartej na nowe wyzwania edukacyjne, promującej idee nowoczesnego nauczania kształcąca na zapotrzebowanie tutejszego rynku pracy.

Podejmuje również działania uprzedzające poprzez prowadzenie badań pilotażowych i określenie europejskich standardów kształcenia oraz wdrożenia ich do procesu dydaktycznego. Pozwala to na ukierunkowanie studenta na sukces, a po ukończeniu studiów, na jego integrację ze społecznością lokalną. Programy studiów w WSFI w Łodzi spełniają wszystkie wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia.

Script logo