• Slider 5

STUDIA: Administracja z elementami ekonomii

Administracja
z elementami ekonomii

 

Nie ma sprawnie działających przedsiębiorstw, ani organizacji samorządowych czy państwowych bez dobrze działających działów administracyjnych. Administracja jest spoiwem pozostałych obszarów działalności gwarantując ich pracę w sposób poukładany, w granicach obowiązującego prawa, przy wypracowaniu odpowiedniego przepływu informacji. Skuteczny pracownik administracji jest niezastąpiony w organizacjach gospodarczych i społecznych. Tworzy podwaliny działalności, bez których zapanowałby chaos. Dlatego specjalność Administracja z elementami ekonomii przygotowuje w szerokim zakresie absolwentów do wypełniania tej ważnej roli.
Absolwent będzie przygotowany do stosowania narzędzi analitycznych, potrzebnych do rozwiązywania problemów ekonomicznych, zwłaszcza tych, które są związane z wyborami o charakterze publicznym. Zdobędzie wiedzę z zakresu teorii i praktyki finansów (publicznych, podatkowych, itd.) oraz wypełniania ról administracyjnych.  


Dla kogo:

Administracja z elementami ekonomii to studia dla tych, którzy widzą swoją przyszłość w działach administracyjnych oraz aspirują do stanowisk zarządczych.
Jeśli jesteś osobą zorganizowaną, potrafisz mieć pieczę nad realizacją i organizacją różnych spraw to warto rozwinąć swoje uzdolnienia na tym właśnie kierunku.


Możliwości zatrudnienia:

Absolwent specjalności Administracja z elementami ekonomii ma umiejętności pozwalające mu m.in. na:

- sporządzania makro- i mikroekonomicznych analiz i raportów,
- zarządzania finansami instytucji sektora publicznego,
- przygotowywania planów finansowych dla instytucji ubezpieczeń społecznych, samorządów terytorialnych, administracji państwowej i dla agencji publicznych,
- stosowania narzędzi ekonomicznych w celu realizacji różnych polityk społecznych.


Opis przedmiotów:

Program studiów obejmuje, oprócz przedmiotów ogólnouczelnianych i podstawowych, takie zagadnienia jak:

sektor publiczny w UE i Polsce,
zamówienia publiczne,
ekonomia społeczna,
prawo administracyjne 

Program studiów: Administracja z elementami ekonomii


Opiekun specjalności: 

                                         dr Jacek Stasiak

Script logo