• Slider 5

STUDIA: Bankowość i ubezpieczenia

Bankowość
i ubezpieczenia

 

Rynek finansowy jest najbardziej dynamicznie rozwijającym się segmentem gospodarki w Polsce. Stwarza to ogromne możliwości znalezienia pracy w instytucjach finansowych i zwiększenia swojej osobistej konkurencyjności na rynku pracy. Szczególną rolę na tym rynku pełnią banki oraz instytucje ubezpieczeniowe: zarówno o charakterze publicznym (np. ZUS) , jak i przedsiębiorstwa.
Studia na specjalności Bankowość i ubezpieczenia przygotowują do podjęcia pracy w tej dziedzinie. Studenci zdobywają wiedzę z zakresu podstawowych produktów bankowych i ubezpieczeniowych, ryzyka w ich alokacji oraz organizacji i znaczenia sektora bankowego i ubezpieczeniowego w gospodarce i funkcjonowaniu podmiotów gospodarczych.
Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych wykładowców oraz w dużej części przez praktyków z bankowości i ubezpieczeń.

 


Dla kogo:

Bankowość i ubezpieczenia to studia dla przyszłych pracowników banków i instytucji ubezpieczeniowych oraz osób chcących prowadzić własną działalność na rynku dystrybucji produktów bankowych i ubezpieczeniowych jako agenci czy brokerzy. Adresatem są też osoby, które cechuje kreatywność w pracy i umiejętności zarządzania ryzykiem oraz wysoka umiejętność nawiązywania kontaktów z odbiorcami produktów finansowych.


Możliwości zatrudnienia:

Absolwent specjalizacji Bankowość i ubezpieczenia ma umiejętności pozwalające mu m.in. na:

- podjęcie pracy w instytucjach bankowych i ubezpieczeniowych
- prowadzenie własnej działalności biznesowej na rynku produktów bankowych i ubezpieczeniowych
- podjęcie pracy w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych (np. samorządowych) jako specjalista ds. instrumentów finansowych ( kredytów, rozliczeń pieniężnych, ubezpieczeń społecznych i rynkowych itp.)


Opis przedmiotów:

Program studiów obejmuje, oprócz przedmiotów ogólnouczelnianych i podstawowych, takie zagadnienia jak:

sektor finansowy w gospodarce
ekonomika banku komercyjnego i przedsiębiorstwa ubezpieczeniowego
operacje bankowe i produkty ubezpieczeniowe
ryzyko na rynku finansowym
marketing na rynku finansowym

Program studiów: Bankowość i ubezpieczenia


Opiekun specjalności: 
                                         dr Andrzej Bogus

Script logo