• Slider 5

STUDIA: Eko-Ekonomia

Eko-Ekonomia

 

Studia Eko-Ekonomia to wybór wszystkich tych, którzy dostrzegają w zbierającej fali akcji i procesów proekologicznych zarówno konieczność aktywnego działania, jak i szansę na realizację swoich celów osobistych. Konieczność zwiększania ochrona środowiska naturalnego oraz wymuszona tym zmiana struktur gospodarczych jest jednym z największych wyzwań współczesnego świata. Działania proekologiczne przejawiają się w zachowaniu co raz większego odsetka obywateli Unii Europejskiej, powodując zmiany w popycie na dobra i usługi. Przekształcenia, często wymuszone wzrastającymi wymogami prawnymi, zachodzą także u producentów. 
Studiowanie na specjalności Eko-Ekonomia pozwoli na analizę zachodzących przemian wynikających ze wzrastającej świadomości ekologicznej. Wskaże szanse i zagrożenia, które będą w coraz większym stopniu determinować rozwój gospodarek w najbliższych latach. Studia te dają absolwentom praktyczne umiejętności funkcjonowania w organizacjach, zarówno biznesowych jak i pozarządowych, świadomie zmierzających do osiągnięcia celów proekologicznych. Przygotowują do prowadzenie działalności biznesowej w zakresie OZE (farmy wiatrowe, fotowoltaiczne).


Dla kogo:

Studia Eko-Ekonomia przeznaczone są dla osób wiążących swoją przyszłość z działalnością w branżach związanych z ekologią, odnawialnymi źródłami energii, czy ochroną środowiska oraz dla wszystkich tych dla których los naszej planety nie jest obojętny.


Możliwości zatrudnienia:

Absolwent specjalności Eko-Ekonomia ma szerokie możliwości podjęcia pracy w:

- organizacjach pozarządowych (NGO)
- przedsiębiorstwach związanych z OZE
- prowadzenia własnej działalności biznesowej
- w samorządach lokalnych.


Opis przedmiotów:

Program studiów obejmuje, oprócz przedmiotów ogólnouczelnianych i podstawowych, takie zagadnienia jak m.in.:

zielona gospodarka i zrównoważony rozwój, 
Odnawialne Źródła Energii - ujęcie ekonomiczne,
źródła finansowania działalności proekologicznej, 
finanse organizacji pozarządowej NGO,
projekty gospodarcze - od wniosku do rozliczenia.

Program studiów: Eko-Ekonomia 


Opiekun specjalności: 
                                     dr Paweł Kaczorowski

Script logo