• Slider 5

STUDIA: Ekonomia sprzedaży

Ekonomia sprzedaży

Studia Ekonomia sprzedaży skierowane są do osób wiążących swoją przyszłość z szeroko rozumianymi działami sprzedażowymi i zakupowymi w przedsiębiorstwach. Skuteczne działy handlowe są podstawą ekspansji firm na rynkach. Od efektywności menadżerów sprzedaży zależy czy produkty i usługi znajdą swoich nabywców.

Specjalność Ekonomia sprzedaży pozwala nabyć wiedzę i umiejętności niezbędne do analizy i oceny funkcjonowania działów sprzedażowych, a także kształtuje postawy przydatne w pracy, której filarami są kontakt z ludźmi i rozwój osobisty. Studenci uczą się umiejętności organizacji i zarządzania procesami sprzedaży na każdym ich etapie oraz nawiązywania i utrzymywania efektywnych relacji biznesowych. Zajęcia prowadzone są przez praktyków biznesu z wieloletnim doświadczeniem menadżerskim i trenerskim. 


Dla kogo:

Ekonomia sprzedaży to studia dla osób łączących swoją przyszłość z pracą w działach handlowych (sprzedażowych i kupieckich) oraz dla przyszłej kadry zarządzającej.


Możliwości zatrudnienia:

Absolwent specjalności Ekonomia sprzedaży ma umiejętności pozwalające mu m.in. na: 

- podjęcie zatrudnienia jako m.in.: specjalista ds. sprzedaży, handlowiec, kupiec, kierownik sprzedaży (ang. Sales Manager),
- podjęcie zatrudnienia w małych i średnich przedsiębiorstwach o różnym profilu działalności oraz innych organizacjach,
- prowadzenie własnej działalności biznesowej.


Opis przedmiotów:

Program studiów obejmuje, oprócz przedmiotów ogólnouczelnianych i podstawowych, takie zagadnienia jak:

psychologię biznesu, 
budowanie i utrzymywanie relacji z klientami, 
organizację sprzedaży, 
finanse i analizę sprzedaży,
negocjacje biznesowe.

Program studiów: Ekonomia sprzedaży 


Opiekun specjalności: 
                                                 mgr Maciej Rzepkowski

Script logo