• Slider 5

STUDIA: Kadry i płace

Kadry i płace

Kadry i płace to studia przygotowujące do jednego z najbardziej poszukiwanych zawodów na rynku pracy. Obsługa kadrowo-płacowa jest najważniejszym elementem oferty każdego zespołu księgowego. Dlatego specjaliści z tego zakresu są od lat bardzo poszukiwani przez pracodawców.
Studia Kadry i płace na naszej Uczelni przygotowują ekspertów na najwyższym poziomie. Od lat jesteśmy liderem w kształceniu kadr księgowych. Doświadczenia lat ubiegłych skłoniły nas do rozwinięcia specjalizacji kadrowo-płacowej w samodzielną specjalność, co pozwoliło rozszerzyć i wzbogacić program nauczania. Naszym atutem jest doskonała kadra nauczycieli akademickich oraz nastawienie na nauczanie praktycznych umiejętności.


Dla kogo:

Studia Kadry i płace zainteresują przede wszystkim osoby wiążące swoją przyszłość z karierą w księgowości i finansach oraz osoby aspirujące do stanowisk kierowniczych.


Możliwości zatrudnienia:

Absolwent specjalności Kadry i płace może ubiegać się o pracę w m.in.:

- działach finansowych i księgowych przedsiębiorstw,
- w biurach rachunkowych,
- urzędach administracji skarbowej,
lub rozpocząć własną działalność gospodarczą.


Opis przedmiotów:

Program studiów Kadry i płace obejmuje, oprócz przedmiotów ogólnouczelnianych i podstawowych, takie zagadnienia jak m.in.:

formalno-prawne aspekty zatrudniania nowych pracowników,
prowadzenie dokumentacji pracowniczej,
prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika,
obsługa komputerowych systemów kadrowo-płacowych,
rozliczenia ubezpieczeniowe.

Program studiów: Kadry i płace 


Opiekun specjalności: 
                                                 mgr Beata Gmyrek-Bronka

Script logo