• Slider 5

STUDIA On-Line: Logistyka

Logistyka

 

Jednym z najprężniej rozwijających się obszarów ekonomii przedsiębiorstw jest dział logistyki. Firmy co raz silniej poszukują i doceniają umiejętności z zakresu zarządzania produkcją i usługami, nadzorowania zapasów i łańcuchu dostaw, czy ekonomiki transportu. Studia na specjalności Logistyka zapewniają bardzo dobre przygotowanie do pracy w średnich i dużych przedsiębiorstwach. Studenci zapoznają się m.in. z nowoczesnymi systemami informatycznymi, a także z procesem projektowania, powstawania i wdrażania aktualnych technologii informatycznych w przedsiębiorstwach logistycznych.

 


Dla kogo:

Logistyka to studia dla osób mających zmysł organizacyjny: potrafią zaplanować i wdrożyć stawiane przed nimi cele. Na specjalności tej odnajdą się osoby o szerokich horyzontach, które potrafią wykorzystać i połączyć wiedzę w wielu zakresów, działając dodatkowo pod presją czasu. Jednocześnie praca w logistyce pozwala twórczo rozwijać swoje zdolności w trakcie realizacji ciekawych, różnorodnych zadań. Logistyk nigdy się nie nudzi!


Organizacja studiów on-line:

Studia realizowane są w systemie blended-learning zgodnie z wytycznymi dotyczącymi kształcenia na odległość wskazanymi w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018r. System blended-learning oznacza, że przedmioty wchodzące w program studiów podzielone są na te realizowane tradycyjnie oraz te wykorzystujące technologię kształcenia na odległość.

Zajęcia on-line realizowane są na dedykowanej platformie WSFI do zdalnego nauczania Learning Open Space (L.O.S.) pozwalającej na synchroniczną i asynchroniczną interakcję z prowadzącym zajęcia. Na L.O.S. znajdują się najwyższej klasy materiały dydaktyczne przygotowane przez ekspertów z poszczególnych dziedzin, pracujących pod nadzorem metodyków zdalnego nauczania. Materiały te są przygotowane w sposób maksymalnie ułatwiający przyswajanie wiedzy. Dodatkowo każdy przedmiot prowadzony jest przez nauczyciela akademickiego, z którym można wyjaśnić wątpliwości, podyskutować na forach czy też spotkać się na chat lub w trakcie transmisji on-line. 


Możliwości zatrudnienia:

Absolwent specjalizacji Logistyka jest przygotowany do pracy m.in. w:

  • przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych i usługowych,
  • jednostkach projektowych i doradczych zajmujących się logistyką,
  • centrach logistycznych,
  • firmach spedycyjno-transportowych.

Opis przedmiotów:

Program studiów obejmuje, oprócz przedmiotów ogólnouczelnianych i podstawowych, takie zagadnienia jak:

towaroznawstwo w logistyce
logistyka produkcji
projektowanie procesów logistycznych
normalizacja i zarządzanie jakością
zarządzanie zapasami i łańcuchem dostaw

Program studiów: Logistyka 


Opiekun specjalności: 

                                         dr Anita Fajczak-Kowalska

Script logo