• Slider 5

STUDIA On-Line: Przedsiębiorczość

Przedsiębiorczość 

 

Studia Przedsiębiorczość przygotowują studentów do aktywnej działalności w gospodarce. Budują świadomość i postawy niezbędne do pełnienia roli przedsiębiorcy lub/i menedżera sprzedaży. Specjalizacja ta jest pracą nad wiedzą i umiejętnościami, a także nad rozwojem wewnętrznym cech potrzebnych w życiu zawodowym. Studia te mają charakter wybitnie praktyczny.
W trybie on-line sapecjalizacja Przedsiębiorczość dostarcza studentom szeroką wiedzę pozwalającą zaprojektować i uruchomić własną firmę. WSFI w ostatnich latach współuczestniczyła w założeniu kilkuset mikroprzedsiębiorstw. Nasi wykładowcy i eksperci służyli radą i wsparciem na etapie rejestracji działalności, jak i pierwszych miesięcy funkcjonowania. Zdobytą wiedzą i doświadczeniem dzielimy się z naszymi studentami. Zajęcia na specjalności prowadzone są przez doświadczonych wykładowców oraz praktyków łączących działalność w biznesie z pracą trenera. 

 

SPECJALIZACJA:
Organizacja i rozwój 
firmy

Dla kogo:

Organizacja i rozwój firmy to studia dla przyszłych biznesmenów prowadzących własną działalność gospodarczą. Adresatem są osoby chcące przekuć swój zapał i pracowitość we własną działalność biznesową. 


Możliwości zatrudnienia:

Absolwent specjalności Organizacja i rozwój firmy ma umiejętności pozwalające mu m.in. na:

- prowadzenie własnej działalności biznesowej
- podejmowanie zatrudnienia w przedsiębiorstwach na samodzielnych stanowiskach
- aspirowanie na stanowiska dyrektorów zarządzających w MSP 


Opis przedmiotów:

Program studiów obejmuje, oprócz przedmiotów ogólnouczelnianych i podstawowych, takie zagadnienia jak m.in.:

organizację przedsiębiorstwa, 
tworzenie modeli biznesowych, 
prowadzenie ewidencji księgowej, 

Program studiów: Przedsiębiorczość on-line


Opiekun specjalności: 

                                         dr Paweł Kubiak

Script logo