• Slider 5

STUDIA On-Line: Rachunkowość i finanse

Rachunkowość 
i finanse

 

Rozwój działalności biznesowej oparty jest m.in. na informacjach dostarczanych przez działy finansowo-księgowe, bo każda decyzja gospodarcza potrzebuje podstaw do jej uzasadnienia. Na specjalności Rachunkowość i finanse student uczy się jak uzyskać odpowiednie dane opisujące sytuację przedsiębiorstwa, jak je analizować oraz nabywa umiejętności interpretowania otrzymanych wyników. Daje to podstawy do podejmowania trafnych decyzji biznesowych. 
Studia wybitnie o charakterze praktycznym. W trakcie zajęć słuchacze poznają m.in. obsługę programów komputerowych. Na ostatnim roku studiów do wyboru są dwie specjalizacje: Kadry i płace oraz Podatki w przedsiębiorstwie
 


Dla kogo:

Studia Rachunkowość i finanse przeznaczone są dla osób, które w przyszłości planują swoją karierę m.in. w działach księgowości, finansowych, na stanowiskach menedżerskich oraz dla prowadzących własną działalność biznesową.


Organizacja studiów on-line:

Studia realizowane są w systemie blended-learning zgodnie z wytycznymi dotyczącymi kształcenia na odległość wskazanymi w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018r. System blended-learning oznacza, że przedmioty wchodzące w program studiów podzielone są na te realizowane tradycyjnie oraz te wykorzystujące technologię kształcenia na odległość.

Zajęcia on-line realizowane są na dedykowanej platformie WSFI do zdalnego nauczania Learning Open Space (L.O.S.) pozwalającej na synchroniczną i asynchroniczną interakcję z prowadzącym zajęcia. Na L.O.S. znajdują się najwyższej klasy materiały dydaktyczne przygotowane przez ekspertów z poszczególnych dziedzin, pracujących pod nadzorem metodyków zdalnego nauczania. Materiały te są przygotowane w sposób maksymalnie ułatwiający przyswajanie wiedzy. Dodatkowo każdy przedmiot prowadzony jest przez nauczyciela akademickiego, z którym można wyjaśnić wątpliwości, podyskutować na forach czy też spotkać się na chat lub w trakcie transmisji on-line. 


Możliwości zatrudnienia:

Absolwent specjalizacji Rachunkowość i finanse ma szerokie możliwości podjęcia zatrudnienia:

- w działach finansowo-księgowych przedsiębiorstw,
- w firmach konsultingowych,
- w biurach rachunkowych, 
- w urzędach administracji skarbowej, 
- w jednostkach administracji publicznej i samorządowej.


Opis przedmiotów:

Program studiów obejmuje, oprócz przedmiotów ogólnouczelnianych i podstawowych, takie zagadnienia jak:

rachunkowość finansowa, 
rozliczenia ubezpieczeniowe, 
sprawozdawczość podatkowa, 
rachunek kosztów.

Program studiów: Rachunkowość i finanse 

Script logo