• Slider 5

STUDIA: Prowadzenie biznesu w UE

Prowadzenie biznesu
w Unii Europejskiej

 

Studia Prowadzenie biznesu w UE przygotowują studentów do pełnienia aktywnej roli w gospodarce w ramach prowadzenia przez nich własnych firm. Studia te mają charakter wybitnie praktyczny: uczą jak zaprojektować i uruchomić działalność gospodarczą, jak pozyskać środki na jej rozwój oraz jak kalkulować jej efektywność. Dodatkowo budują świadomość i postawy niezbędne do pełnienia roli przedsiębiorcy. 
Specjalność Prowadzenie biznesu w UE uwzględnia także aspekt międzynarodowy prowadzenia działalności.
WSFI w ostatnich latach współuczestniczyła w założeniu kilkuset mikroprzedsiębiorstw. Nasi wykładowcy i eksperci służyli radą i wsparciem na etapie rejestracji działalności, jak i pierwszych miesięcy funkcjonowania. Zdobytą wiedzą i doświadczeniem dzielimy się z naszymi studentami. Zajęcia na specjalności prowadzone są przez doświadczonych wykładowców oraz praktyków łączących działalność w biznesie z pracą trenera.  


Dla kogo:

Prowadzenie biznesu w UE to studia dla przyszłych biznesmenów prowadzących własną działalność gospodarczą, nawiązujących kontakty międzynarodowe. Adresatem są osoby chcące przekuć swój zapał i pracowitość we własną działalność biznesową.


Możliwości zatrudnienia:

Absolwent specjalności Prowadzenie biznesu w UE ma umiejętności pozwalające mu m.in. na: 

- prowadzenie własnej działalności biznesowej
- podejmowanie zatrudnienia w przedsiębiorstwach na samodzielnych stanowiskach
- aspirowanie na stanowiska dyrektorów zarządzających w MSP 


Opis przedmiotów:

Program studiów obejmuje, oprócz przedmiotów ogólnouczelnianych i podstawowych, takie zagadnienia jak m.in.:

organizację przedsiębiorstwa, 
tworzenie modeli biznesowych, 
prowadzenie ewidencji księgowej, 
marketing w MSP,
uproszczone formy ewidencji księgowej.

Program studiów: Prowadzenie biznesu w UE 


Opiekun specjalności: 
                                     dr Paweł Kaczorowski

Script logo