• Slider 5

STUDIA: Rynek pracy w Unii Europejskiej

Rynek pracy
w Unii Europejskiej

 

Rynek pracy w UE to unikatowe studia, odpowiadające na fundamentalne potrzeby polskiej gospodarki w najbliższych latach. Rynek pracy to ta część gospodarki, z funkcjonowaniem której powiązane jest działanie szeregu instytucji, urzędów państwowych i samorządowych oraz firm konsultingowych, szkoleniowych i doradczych. Zgłaszają one ciągłe zapotrzebowanie na wykształcone kadry znające zawiłości prawno-ekonomiczne tego zakresu ekonomii. Mobilność siły roboczej niesie za sobą konieczność zdobywania wiedzy o sposobach zatrudniania i pozyskiwania odpowiednich pracowników z różnych krajów UE, jak i krajów sąsiednich.


Dla kogo:

Studia Rynek pracy UE przeznaczone są dla osób chcących zdobyć wiedzę i umiejętności pozwalające skutecznie funkcjonować na rynku pracy w krajach Unii Europejskiej. W trakcie studiów nauczysz się, jak korzystać z różnorodnych źródeł informacji oraz nauczyć się wykorzystywać narzędzia przydatne na rynku pracy, otrzymasz podstawy wiedzy doradcy zawodowego i poznasz działania instytucji wspomagających rynek pracy w Polsce i innych krajach UE.


Możliwości zatrudnienia:

Osoby po studiach z zakresu Rynek pracy UE  mogą szukać zatrudnienia w urzędach i instytucjach państwowych związanych z funkcjonowaniem i wspieraniem rynku pracy, instytucjach i firmach realizujących programy unijne, w działach kadrowych w Polsce oraz w innych krajach UE.


Opis przedmiotów:

Program studiów obejmuje, oprócz przedmiotów ogólnouczelnianych i podstawowych, takie zagadnienia jak m.in.:

Metody analizy rynku pracy
Programy wsparcia zatrudnienia osób problemowych na rynku pracy
Zatrudnienie obcokrajowców w Polsce
Diagnoza kompetencji pracowniczych
Rekrutacja i selekcja pracowników
Prawo pracy w wybranych krajach UE

Program studiów: Rynek pracy UE 


Opiekun specjalności: 
                                                 dr Paweł Kubiak

Script logo