• Slider 5

Studia z Przedsiębiorczości od października w Łodzi!!

Miło nam poinformować, że w Łodzi rozpoczynamy w październiku zajęcia na specjalności Przedsiębiorczość. 

Studia te dają szerokie zakres umiejętności i wiedzy niezbędny do funkcjonowania na rynku pracy. Absolwenci mają kwalifikacje do prowadzenia własnej działalności, sprawowania funkcji zarządzających w MSP oraz do robienia kariery w działach handlowych. 
Wartym podkreślenia jest duży udział zajęć praktycznych i warsztatowych, a także wykłady motywacyjne i dodatkowe atrakcje zaplanowane w trakcie studiów. 
Rekrutacja wciąż trwa.

Script logo