• Slider 5

Ulgi podatkowe 2016/2017

Poniżej przedstawiamy listę przedstawiającą obecnie dostępne ulgi podatkowe.

  • Ulga na Internet – zwrot wydatków poniesionych na korzystanie z sieci (nie więcej niż 760 zł rocznie). W przypadku firm występuje w formie ulgi od przychodu. Możliwa dla formularzy PIT 28, PIT 36, i PIT 37.
  • Ulga z tytułu darowizn na cele pożytku publicznego – odliczenie kwoty darowizny. Możliwa dla formularzy PIT 28, PIT 36, i PIT 37 Ulga z tytułu krwiodawstwa – odliczenie od dochodu kwoty darowizny. Możliwa dla formularzy PIT 28, PIT 36, i PIT 37
  • Ulga z tytułu darowizny na cele kultu religijnego – odliczenie kwoty darowizny. Możliwa dla formularzy PIT 28, PIT 36, i PIT 37 Ulga rehabilitacyjna (w tym ulga na leki) – odliczenia od dochodów kosztów ponoszonych na rehabilitację. Przeznaczona również dla rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych. Możliwa dla formularzy PIT 28, PIT 36, i PIT 37.
  • Ulga na przewodnika – odliczenie 2280 zł z tytułu konieczności posiadania przewodnika. Możliwa dla formularzy PIT 28, PIT 36, i PIT 37.
  • Ulga na psa asystującego – podobnie jak w przypadku przewodnika, możemy odpisać 2280 zł. PIT 28, PIT 36, PIT 36L PIT 28, PIT 36, i PIT 37.
  • Ulga rehabilitacyjna na samochód – zwrot 2280 zł w ramach kosztów poniesionych na samochód, związanych z osobą niepełnosprawną. Możliwa dla formularzy PIT 28, PIT 36, i PIT 37.
  • Ulga z tytułu kosztów poniesionych na nowe technologie – zwrot do 50% wydatków poniesionych na zaawansowane rozwiązania technologiczne (w tym wiedzę, prawa autorskie itp.). Możliwa dla formularzy PIT 28, PIT 36, PIT 36L (jedynie dla osób prowadzących własną działalność gospodarczą.
  • Ulga z tytułu składek odprowadzanych na ubezpieczenie zdrowotne – do 7,75% zapłaconych składek odliczana od podatku. Możliwa dla formularzy PIT 16-A, PIT 28, PIT 36, PIT 36L i PIT 37.
  • Ulga abolicyjna – dla podatników pracujących za granicą. Umożliwia zmniejszenie należności podatkowych o różnicę wynikającą z wysokości składek podatkowych w Polsce i zagranicą. Możliwa dla formularzy PIT 28, PIT 36 i PIT 36 L
  • Ulga prorodzinna – umożliwia odpisanie od podatku 1112,04 rocznie na każde dziecko. Możliwa dla formularzy PIT 36 i PIT 37.
Script logo