• Slider 5

Wypożyczenia międzybiblioteczne

Forma składania zamówienia:

 • Zamówienia powinny być składane:
  • przez biblioteki na rewersach WSFiI (do pobrania),
  • z wykorzystaniem poczty, faksu lub poczty elektronicznej.

 • Rewersy powinny zawierać:
  • czytelny odcisk pieczęci biblioteki zamawiającej, pełny adres, datę oraz podpis osoby upoważnionej,
  • opis bibliograficzny obejmujący: nazwisko i imię autora, tytuł, miejsce i rok wydania,
  • ponadto, na zamówieniach powinny znaleźć się wszystkie sygnatury zamawianego dzieła.

 • Do rewersu należy dołączyć podpisane oświadczenie o zapoznaniu się "Warunkami udostępniania wypożyczanych materiałów" (do pobrania).
Script logo